6.1 Uträkning av marknadspriser

Från Tycoon Online Swedish
Version från den 21 augusti 2008 kl. 15.23 av Tabula Rasa (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

För att priserna ska variera och för att förhindra att många satsar på att tillverka och sälja samma varor sker det förändringar av marknadspriser varje dygn vid midnatt (dock ej de fyra första dagarna i varje runda).

Grunden till uträkning av prisförändringar är antalet enheter det har tillverkats (under föregående dygn). Med hjälp av den grunden räknas ett värde ut med hjälp av en multiplikationsfaktor (rubriken "x" på Trender). Multiplikationsfaktorn balanserar värdet för de olika varorna. Vete är en vara som används till två olika saker (mjöl och alkohol), den har därför fått multiplikationsfaktorn 0.5. Det enda man kan göra med grisar är korv, så därför har den typen av material 1 som multiplikationsfaktor.

Värdena för de olika materialtyperna adderas och det räknas ut ett medelvärde (genom att dividera totala värdet med antal varor i spelet). Värdet för varje vara jämförs med det uträknade medelvärdet och på så sätt får man fram en procentsats (per materialtyp) som bestämmer hur stor förändringen av priset ska bli.

Storleken på prisförändringen varierar dels på hur hög procentsatsen är, men också i vilket steg i tillverkningsprocessen varan är. Detta eftersom varor är olika dyra beroende på i vilket steg de finns.

För grundvaror (vete, olja, trä etc) kan förändringen vara -3, -2, -1, +1, +2, +3 iKr.

För varor i andra tillverkningssteget (mjöl, brädor, korv etc) är förändringen dubbelt så hög, dvs -6, -4, -2, +2, +4, +6 iKr.

För varor i tredje tillverkningssteget (bröd, möbler, tidningar etc) är förändringen tre gånger så hög, dvs -9, -6, -3, +3, +6, +9 iKr.

För en prognos över nästkommande uträkning av marknadspriset kan man titta på sidan Trender. 0 - 33% = +3 34 - 66% = +2 67 - 99% = +1 100 - 133% = -1 134 - 166% = -2 167 - 999% = -3


En vara kan aldrig sänkas till lägre än 5 iKr per enhet och aldrig högre än 100 iKr.

Det bästa sättet att förklara detta är genom ett exempel. Det tillverkades 250 enheter trä under föregående dygn, det tillverkades endast 30 enheter möbler, 180 enheter korv och 180 enheter vete, 100 enheter färsk fisk och 80 enheter mjöl. Totalt tillverkades det 3 000 enheter av alla varor. I spelet finns det 15 olika varotyper.

Vad blev medelvärdet? 3 000 / 15 = 200 enheter.

Vad blir förändringen för trä? 250 / 200 = 125% = -1 iKr/enhet.

Vad blir förändringen för möbler? (30 x 5) / 200 = 75% = +1 iKr/enhet. Möbler är i tredje steget, förändringen multipliceras därför med 3. +1 x 3 = +3 iKr.

Vad blir förändringen för korv? (180 * 2) / 200 = 180% = -3 ikr/enhet. Korv är i andra steget, förändringen multipliceras därför med 2. -3 x 2 = -6 iKr.

Vad blir förändringen för vete? 180 / 200 = 90% = +1 iKr/enhet.

Vad blir förändringen för färsk fisk? 100 / 200 = 50% = +2 iKr/enhet.

Vad blir förändringen för mjöl? (80 * 2) / 200 = 80% = +1 iKr/enhet. Mjöl är i andra steget, förändringen multipliceras därför med 2. +1 x 2 = +2 iKr.

Andra språk: Engelska Portugisiska