6.2 Uträkning av tjänstpriser

Från Tycoon Online Swedish
Version från den 21 augusti 2008 kl. 17.42 av Tabula Rasa (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

<- 6.1 Uträkning av marknadspriser ^ Index Hjälpen ^ 6.3 Tidpunkter ->

Varje dygn vid midnatt räknas det ut nya tjänstpriser för de olika städerna. Precis som för uträkning av marknadspriser gäller detta inte de fyra första dagarna av rundan.

Priserna baseras på hur många fabriker och butiker det finns i staden i förhållande till antal kontor.

Varje fabrik och butik ger 70-90 poäng. Varje kontor ger 90-110 poäng.

Fabrikernas och butikernas poäng i förhållande till den totala poängsumman ger en procentsats. Varje procent i den satsen motsvarar 10 iKr i timpris.

Därefter kan varje tjänst påverkas +/- 25% beroende hur många timmar som har debiterats.

Det är ett ganska krångligt uträkningssystem. Följande exemepel gör det lättare att förstå. I staden Helsingborg finns det 170 fabriker, 60 butiker och 90 kontor.

Föregående dygn debiterades följande: 60 timmar Webbdesign, 70 timmar Reklam, 90 timmar Blodprover, 60 timmar Omplåstring.

Totalt finns det 4 olika tjänster i spelet.

Hur många poäng ger fabrikerna och butikerna? 70-90 poäng ger t.ex. 80 poäng i det här fallet. 170 x 80 + 60 x 80 = 13600 + 4800 = 18400

Hur många poäng ger kontoren? 90-110 poäng ger t.ex. 90 poäng i det här fallet. 90 x 90 = 8100

Vad blir procentsatsen? 18400 / (18400 + 8100) = 69%

Vad blir grundtimpriset? 69 x 10 = 690 iKr / timme

Hur mycket kan varje tjänst påverkas efter det? 0.25 x 690 = 173 iKr

Hur många timmar har debiterats totalt 60 + 70 + 90 + 60 = 280 timmar

Vad blir då medelvärdet? 280 / 4 = 70 timmar

Vad blir tjänstpriset för Webbdesign? (70 - 60) / 70 = 0.142 x 173 = 25 + 690 = 715 iKr

Vad blir tjänstpriset för Reklam? (70 - 70) / 70 = 0 x 173 = 0 + 690 = 690 iKr

Vad blir tjänstpriset för Blodprover? (70 - 90) / 70 = -0.285 x 173 = -49 + 690 = 641 iKr

Vad blir tjänstpriset för Omplåstring? (70 - 60) / 70 = 0.142 x 173 = 25 + 690 = 715 iKr<- 6.1 Uträkning av marknadspriser ^ Index Hjälpen ^ 6.3 Tidpunkter ->

Andra språk: Engelska Portugisiska