4.2 Butiker

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 4.1 Fabriker ^ Index Hjälpen ^ 4.3 Kontor ->

Butiker används för att sälja varor till datorstyrda konsumenter. Det finns flera olika typer av butiker i Tycoon Online, var och en med unika egenskaper.

Uppbyggnad

Butiker byggs upp med hjälp av personal. När ett visst antal byggnadspoäng är uppnådda är butiken färdigbyggd och man kan börja använda den. Antal byggnadspoäng baseras på antal zoner. Varje zon kräver 4000 byggnadspoäng.

Försäljning av varor

När butiken är uppbyggd producerar den försäljningspoäng. Varje butik har en väldigt liten grundförsäljning som kan utökas med hjälp av personal.

Man kan ha 2 stycken personer i varje butik.

Samtliga försäljningspoäng (grund + personal + ev bonus) per 10:e minut utgör den maximala försäljningen. Effektiviteten i butiken avgör sedan hur mycket den minimala försäljningen blir.

Försäljning av varor sker en gång i timmen (förutsatt att det finns varor att sälja). 100 försäljningspoäng blir en enhet.

Vissa butiker kan sälja mer än en typ av vara. En livsmedelsbutik säljer t.ex. både fryst fisk och bröd.

Priset för varorna i butikerna är 150% av marknadspriset för varan. För varje enhet som säljs får du 1 iKr i företagsvärde. 10% av försäljningspriset går dock till aktiefonden.

Du får även en bonus om där är mycket av råvaran som andvänds till din försäljningsvara. för varje 50 000 enheter på marknaden så ökar försäljnings priset med 1 ikr. t.e.x om där är 50 000 grisar på marknaden och du säljer korv, då får du 1 ikr extra för varje enhet du säljer i din butik.

Butikens lager

Butikerna har precis som fabrikerna ett eget litet förråd med en kapacitet på 30 enheter. De hämtar automatiskt de varor de behöver från ditt lager. Du kan reglera varje butiks lager genom att gå till butiken och klicka på utökande och där välja hur många enheter du maximalt vill ha i lagret.

Riva butiker

Skulle du vilja riva en butik så går det bra, du får då tillbaka en femtedel av pengarna det kostade att bygga upp den och du får givetvis tillbaka all mark.

Man kan maximalt ha 25 byggnader (fabriker, butiker och kontor). En möbelaffär säljer 10 enheter möbler. Marknadspriset för möbler är vid försäljningskedet 30 iKr per enhet.

Vad blir försäljningspriset? 150% av priset/enhet. 1.5 x 30 iKr/enhet = 45 iKr/enhet.

Vad blir den totala försäljningsumman? 10 enheter á 45 iKr = 450 iKr.

Hur mycket åker till aktiepotten? 10% av försäljningssumman. 0.1 x 450 iKr = 45 iKr.

Hur mycket inkasserar du? Kvar blir då 450 iKr - 45 iKr = 405 iKr.

Hur mycket ökar ditt företagsvärde? 10 iKr för 10 sålda enheter + (405 iKr / 20 iKr ~ 20 iKr) = 30 iKr. Ditt företagsvärde ökar med 30 iKr.


En av mina anställda är en möbelförsäljare med 60 poäng inom sitt yrke. Min möbelaffär har en effektivitet på 55%.

Vad blir produktionen för personen i min möbelaffär? 60 x 0.55 = 33. Produktionen blir då 33-60 poäng per 10:e minut.

Möbelaffären har 22-40 produktionspoäng som grundegenskap. Vad blir den totala produktionen per 10:e minut? 22 + 33 = 55 poäng som minimal produktion. 40 + 60 = 100 poäng som maximal produktion. Totalt: 55-100 poäng per 10:e minut.

Möbelaffären är placerad vid en väg. Det betyder att man erhåller väg-bonus. Hur mycket blir denna? 55 x 0.3 = 17. 100 x 0.3 = 30. Vägbonusen blir 17-30 poäng var 10:e minut.

Vad blir den totala produktionen inkl. bonusen? 55 + 17 = 72. 100 + 30 = 130. Totala produktionen blir 72-130 poäng per 10:e minut.

Hur mycket möbler kommer min Möbelaffär att producera per timme? 72 x 6 = 432. 130 x 6 = 780. Totalt 432-780 poäng per timme vilket ger 4-7 enheter per timme.<- 4.1 Fabriker ^ Index Hjälpen ^ 4.3 Kontor ->

Andra språk: Engelska Portugisiska