4.1 Fabriker

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 3.8 Order ^ Index Hjälpen ^ 4.2 Butiker ->

Fabriker används för att tillverka varor. Det finns en hel del olika fabriktyper som tillverkar olika typer av varor.

Tillverkningsmaterial

En fabrik kan behöva tillverkningsmaterial för att kunna producera sina varor (t.ex. ett sågverk som behöver trä för att göra brädor), eller så använder den naturresurser och behöver därmed inget material (t.ex. en skog som producerar trä).

Varje fabriktyp kan endast producera en typ av vara och behöver aldrig mer än en typ av tillverkningsmaterial.

Fabrikens lager

Fabriker som behöver tillverkningsmaterial har ett eget litet lager (100 enheter) på fabriken som används för att lagra materialet. De anställda hämtar själva material från din lagerlokal och lägger detta i fabrikens lager och använder det sedan vid produktion.

När man river en fabrik så går eventuellt material i fabrikens lager tillbaka till det vanliga lagret.

Uppbyggnad

Fabriker byggs upp med hjälp av personal. När ett visst antal byggnadspoäng är uppnådda är fabriken färdigbyggd och man kan börja använda den. Antal byggnadspoäng baseras på antal zoner och vilket steg i tillverkningsprocessen fabriken finns i. Fabriker i första steget (Skog, Vetefält, Bondgård m fl) behöver 2 000 byggnadspoäng per zon. Fabriker i andra steget (mjölkvarn, Sågverk, Slakteri m fl) behöver 2 500 poäng per zon. Tredje steget (Bageri, Snickeri m fl) kräver 3 000 poäng per zon.

Uppbyggnad av dina två första fabriker kräver endast 1% av byggnadspoängen. Om ett Vetefält vanligtvis kräver 12 000 byggnadspoäng, så krävs det endast 120 poäng om det är en av dina två första fabriker.

Innan en fabrik kan bli uppbyggd måste du placera den på zoner. Om du placerar fabriken vid en väg, så kommer den ge 30% väg-bonus.

När fabriken är uppbyggd producerar den produktionspoäng. Varje fabrik har en väldigt liten grundproduktion som kan utökas med hjälp av personal.

Man kan ha 3 stycken personer i varje fabrik.

Man kan maximalt ha 25 byggnader (fabriker, butiker och kontor).

Specialitet

När man registrerar sitt företag får man välja en specialitet. Denna specialiteten ger 10% mer produktion i fabriker inom ett visst varuområde.

Uppgradera fabriker

Fabriker kan uppgraderas i två steg.

Första uppgraderingen blir tillgänglig när fabriken har producerat 1000 enheter varor.

Andra uppgraderingen blir tillgänglig när fabriken har producerat 3500 enheter varor.

Det finns tre olika typer av uppgraderingar: - Uppgradering av effektiviteten. - Uppgradering av grundproduktionen. - Uppgradering av antal anställda.

Vid varje uppgradering kommer även fabrikens egna lager att öka med 5 enheter.

Första uppgraderingen kostar 5 000 ikr och den andra uppgraderingen kostar 10 000 ikr.

Vilka två uppgraderingar en fabrik kan göra finns att läsa om i FAQ - Uppgraderingar.

Fabrikers effektivitet

Alla byggnader har effektivitets procent hur mycket beror på vilken byggnad du har. Denna procentsats minskar när en byggnad blir äldre, och byggnaden blir där med mindre effektiv. I vissa byggnader kan man uppgradera effektiviteten. Fabrikerna försämras med 0,02% varje dag. Dag 1 är försämringen 0,02% dag 2 0,04% osv. Man kommer tillslut vilja byta ut sin byggand mot en ny med hög effektivitet.

Riva fabriker

Skulle du vilja riva en fabrik så går det bra, du får då tillbaka en femtedel av pengarna det kostade att bygga upp den och du får givetvis tillbaka all mark.

Produktion av varor

Samtliga produktionspoäng (grund + bonus + personal) per 10:e minut utgör den maximala produktionen. Effektiviteten i fabriken avgör sedan hur mycket den minimala produktionen blir.

Produktion av varor sker en gång i timmen (förutsatt att eventuellt behov av tillverkningsmaterial är uppfyllt) och varorna som produceras läggs automatiskt i din lagerlokal. 100 produktionspoäng blir en enhet. Skulle din lagerlokal vara full, så läggs varorna utanför lagret och du kan tvingas att betala straffavgifter.

Ditt företagsvärde ökar med en iKr för varje enhet du producerar i dina fabriker.

Här är ett exempel som visar vad en fabrik producerar: En av mina anställda är en bonde med 60 poäng inom sitt yrke. Mitt Vetefält har en effektivitet på 50%.

Vad blir produktionen för personen i mitt Vetelfält? 60 x 0.5 = 30. Produktionen blir då 30-60 poäng per 10:e minut.

Vetefältet har 25-50 produktionspoäng som grundegenskap. Vad blir den totala produktionen per 10:e minut? 25 + 30 = 55 poäng som minimal produktion. 50 + 60 = 110 poäng som maximal produktion. Totalt: 55-110 poäng per 10:e minut.

Vete är dessutom mitt företags specialitet. Hur stor blir bonusen för fabriken? 55 x 0.1 = 6. 110 x 0.1 = 11. Bonusen blir 6-11 poäng per 10:e minut.

Vetefältet är placerad vid en väg. Det betyder att man erhåller väg-bonus. Hur mycket blir denna? 55 x 0.3 = 17. 110 x 0.3 = 33. Vägbonusen blir 17-33 poäng var 10:e minut.

Vad blir den totala produktionen inkl. bonusen? 55 + 6 + 17 = 78. 110 + 11 + 33 = 154. Totala produktionen blir 78-154 poäng per 10:e minut.

Hur mycket vete kommer mitt Vetefält att producera per timme? 78 x 6 = 468. 154 x 6 = 924. Totalt 468-924 poäng per timme vilket ger 4-9 enheter per timme.
<- 3.8 Order ^ Index Hjälpen ^ 4.2 Butiker ->

Andra språk: Engelska Portugisiska