6.3 Tidpunkter

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 6.2 Uträkning av tjänstpriser ^ Index Hjälpen ^ 6.4 Slut av rundan ->

Tycoon Online pågår dygnet runt, även när det inte är någon spelare inloggad. Det utförs en hel del automatiska uträkningar som driver spelet framåt.

Här är en lista över dem. Händer flera saker på samma tidpunkt så utförs de i den ordningen som de är presenterade.

En gång var tionde minut (ex. 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40 osv)

 • Personal tilldelas frånvaro
 • Produktionspoäng skapas i fabriker, butiker och kontor
 • Tilldelning av ranking
 • Uppbyggnad av fabriker, butiker och kontor
 • Borttagning av gamla logins
 • Försäljning av varor på marknaden (order)
 • Försäljning av aktier (order)
 • Anställning av personal (order)
 • Laddar fabriker med tillverkningsmaterial
 • Laddar butiker med varor
 • Tilldelar status fabriker och butiker
 • Personal kommer tillbaka om frånvaro är slutförd
 • 100 nya personer skapas om antalet arbetslösa understiger 200
 • Förbättrar personers attribut
 • Transporter tankar
 • Transporter får uppdrag och lastar
 • Transporter startar sin körning
 • Nya sektioner med zoner öppnas om kraven för detta uppfylls.

En gång varje timme (ex. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 osv)

 • Produktion av varor i fabriker
 • Försäljning av varor i butiker
 • Straffavgift överfullt lager
 • Personal tilldelas lön
 • Arbetslöshetstid adderas för arbetslösa personer

En gång varje gång klockan slår halv (ex. 13.30, 14.30, 15.30)

 • Utbetalning av löner

23.50 varje dygn

 • Försäljning tjänster i kontor
 • Uppdatering av rekord

Midnatt (00.00) varje dygn

 • Avbetalning på lånet, borttagning av återbetalade lån
 • Uträkning av invånare i städer
 • Uträkning av ny ränta
 • Uträkning av tjänstpriser
 • Uppdatering diagram och statistik
 • Uträkning aktiekurser
 • Ny dag i spelet
 • Uträkning marknadspriser
 • Uppdatering av dagens vinnare och förlorare scrolltext
 • Minskning av anställningspotten
 • Uppdatering av löner för personal
 • Missnöjet ökar
 • Betalning av markskatt

01.30, 02.30, 03.30, 04.30 och 05.30 varje dygn

 • Avdrag företagsvärde vid negativa tillgångar, sätter företag i konkurs

Lördag kl 15.00

 • Förmögenhetskatt

Söndag kl 06.00

 • Utdelning från aktier

Måndag kl 00.00

 • Ny vecka i spelet (bland annat nollställning av nollställningsflaggan)
 • Utdelning utmärkelser<- 6.2 Uträkning av tjänstpriser ^ Index Hjälpen ^ 6.4 Slut av rundan ->

Andra språk: Engelska Portugisiska