5.5 Personal

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 5.4 Utmärkelser ^ Index Hjälpen ^ 5.6 Team ->

Personal används i fabriker, butiker, kontor och vid transporter.

Om en byggnad är ouppbyggd används personalen för att producera byggnadspoäng. Dvs. personalen bygger upp byggnaden. Är byggnaden redan uppbyggd används personalen till byggnadens funktion. I fabriker produceras produktionspoäng, i butiker försäljningspoäng och i kontor konsultationspoäng. Vid transporter skapas inga poäng, utan personalens egenskaper avgör istället fordonets hastighet.

Alla typer av personal kan arbeta i en byggnad, de behöver inte ha rätt yrke. Man behöver alltså inte ha en bagare i ett bageri, utan kan lika gärna ha en bonde. Men bagaren i bageriet kommer att använda sig av sina Produktionspoäng, medan bonden kommer att använda sina Attributspoäng. Så om bonden har högre Attributpoäng än bagarens Produktionspoäng är bonden effektivast.

Att anställa en person

För att anställa en person går man in på "Arbetslösa personer" under "Personal". Där kan man göra ett urval om man endast vill visa personer inom ett visst yrke. Man får även reda på när det skapades nya personer sist.

Det skapas 100 nya personer om antalet arbetslösa understiger 200.

Om en person ej har blivit anställd efter 24 timmar, så försvinner personen.

I listan över anställda visas 3 olika värden: AttribP = Attributpoäng, YrkeP = Yrkepoäng, ProdP = Produktionspoäng. Genom att klicka på en person får man upp mer information om personen. Här kan man välja att anställa personen om man har lust.

För att en anställd ska kunna köra fordon krävs det att denne har körkort.

Det kostar 100 iKr att anställa en person och när man gör det skapas en order. Alla order behandlas av servern varje systemcykel (var 10:e minut). På Order-sidan kan du se vilka order du har skapat och vilken status de har fått efter att de har blivit behandlade. Skulle du ångra dig och vill avbryta en order så går det bra genom att klicka på dess "Avbryt"-länk.

Det är inte säkert att du får personen du skapat en order på, om inte så markeras ordern med röd text i listan med avklarade order (också på Order-sidan)

Om din order har gått igenom och personen är anställd hamnar han i ditt huvudkontor. Där har personen inga arbetsuppgifter utan väntar på att du ska ge personen ett uppdrag.

Observera att du max kan anställa 15 personer per dygn.

Att avskeda en person

Om man har tröttnat på en av sina anställda kan man avskeda den. Det gör man genom att gå in på personen och flytta den till huvudkontoret. Därefter dyker det upp en ny Avskeda-knapp.

Det är inte gratis att avskeda en person. När en person anställs har denna 500 iKr i s.k. anställningspott. Anställningspotten minskar med 5% vid midnatt varje dygn och när man avskedar personen måste man betala ut den vid tillfället aktuella summan i anställningspotten. Det blir alltså billigare att avskeda en person för varje dag som går.

Man är även tvungen att betala ut lön som personen har tjänat in sedan förra löneutbetalningen.

Det går inte att avskeda en person som är frånvarande och inte personal som är på utbildning.

När man avskedar en person blir den tillgänglig på arbetsmarknaden efter en 60-120 minuters fördröjning.

När ett företag går i konkurs blir dess personal tillgänglig på arbetsmarknaden efter 5-10 timmars fördröjning.

Utbilda Personal

Du kan skicka din anställd på utbildning så hon eller han lär sig ett nytt yrke. Utbildningen kostar 2 000 ikr och tar 24 timmar att genomföra. Om du har startat en utbildning och upptäcker att du behöver personalen kan du avsluta utbildningen men du kommer inte att få tillbaka några pengar.
- Utbildningen tar 1 dag att genomföra.
- Utbildingen kostar 2 000 ikr för varje anställd.
- Utbildingen ändrar din personals yrke, du får själv välja vilket yrke innan utbildningen.
- Utbildingen ger +1 kunskap och +1 motivation efter avslutade studier.
- Den anställde kommer att förlora alla sin erfarenhets poäng som han fått.
- Personal på utbildning kan inte avskedas.
- Personal på utbildning kommer inte att bli frånvarade.
- Du kan ta personal bort från en utbildningen men du kommer inte att få tillbaka några pengar.

Min personal

Denna sida visas när du går in på "Personal" i vänstermenyn. Här kan du se dina anställda, vilket yrke de har, vilken byggnad de befinner sig i, deras löner och deras status (om de arbetar eller är frånvarande). Om en person arbetar med sitt yrke, dvs en mjölnare arbetar i en mjölkvarn, så kommer hans namn att visas med blå text, i övriga fall visas det med svart text. Personal med körkort har en lite bil efter deras namn för att man enkelt skall se vilka man skall placera i sina transporter.

Tilldela arbetsuppgifter

Det är enkelt att tilldela en person arbetsuppgifter. Gå in på personen och välj vilken byggnad personen ska vara i, så börjar personen omedelbart att arbeta.

Personens egenskaper

Attributpoäng Varje person har fem stycken attributer: Hälsa, Erfarenhet, Motivation, Styrka och Kunskap. Dessa bildar ett medelvärde kallat Attributpoäng. Poängen kan vara mellan 1 till 100. Attributpoängen ökar sakta under tiden personen jobbar.

Yrke Varje person är även specialiserad inom ett visst yrke. Detta yrket används som en procentsats för att ihop med Attributpoängen få fram Produktionspoängen. Yrkespoängen ökar endast om personen arbetar med sitt yrke.

Produktionspoäng Om en person får arbeta med sitt yrke, Dvs. en fiskare som arbetar på en Fiskeflotta, så kommer Produktionspoängen att användas, i övriga fall används Attributpoängen. Det är alltså en klar fördel att låta personer arbeta med sitt yrke, då det ger en viss procent högre produktion.

Ålder Anger hur gammal personen är. Minsta ålder är 20 år och högsta ålder är 60 år. Åldern har ingen betydelse.

Lönekrav Detta är en procentsats som talar om hur pass hög lön personen kräver. Är procentsatsen under 100% så kräver personen mindre lön, är den över 100% kräver han högre lön. Kravet kan vara mellan 75-125%.

Pålitlighet Denna procentsats talar om hur pålitig personen är. Ju lägre pålitlighet desto större risk är det att personen blir frånvarande. Pålitligheten kan vara mellan 50-99%.

Körkort Om personen har ett körkort kan personen köra fordon.

Löner

Den stora nackdelen med personal är lönerna. Personerna har precis som i verkliga livet hyra att betala och en familj att försörja. Därför kräver dem att du betalar lön när de sliter ut sig i dina byggnader. När man går in på en person kan man klicka på länken "Tabell över personens löner" för att få fram information över vad personens lön blir vid de olika arbetsuppgiterna. Timlön räknas ut på följande sätt:

Fabriker Produktionspoäng per timme multipliceras med marknadspriset. Detta värdet divideras med 100. Det värdet multipliceras med lönekravet för att sedan divideras med 20. Minsta möjliga timlön är 1 iKr. Eller så kan man säga som Hannes Kuusisto. Jag citerar "om de har 100% i lönekrav får de en tjugondel av värdet på varorna de producerar".

Butiker Samma som för fabriker, men ett medelvärde för butikens olika varor räknas ut och används.

Kontor Samma som för fabriker, men tjänstens pris divideras med 10 och används istället för marknadspriset.

Uppbyggnad av byggnader När timlönen för det här arbetet beräknas används samma princip som för fabriker, fast istälelt för marknadspriset används värdet 25.

Sysslolös i huvudkontoret Timlönen för att vara sysslolös är alltid 2 iKr.

Chaufför i ett fordon Timlönen beräknas på samma sätt som vid uppbyggnad av byggnader.

Lönen baserar sig på en timlön som utlovas i förskott. Säger du åt en person att arbeta på ett Vetefält kl 10.20 så betalar du en hel timlön. När klockan blir 11.00 betalas en ny timlön, när klockan blir 12.00 betalas en ny timlön etc.

Du betalar lön även om personen är frånvarande.

Sociala avgifter Man betalar sociala avgifter för sin personal. Avgiften är 2% av totala lönen per anställd. Har du en anställd betalar du alltså bara 2% i sociala avgifter, men har du 20 anställda betalar du hela 40%. Detta används för att det ska vara billigare i början när man har få anställda och dyrare senare när man har ett stort företag med många anställda.

Lön betalas i huvudsak från ett speciellt lönkonto som du själv tankar med pengar. När du precis har registrerat dig har du 2500 iKr på ditt lönkonto. Om det saknas pengar på lönkontot vid utbetalningen av löner kommer Tycoon Online betala ut löner från dina tillgångar istället, med 25% straffavgift.

På "Lön"-sidan finns det en sammanfattning över hur mycket lön du hittills har lovat dina anställda. Lönen ska betalas en gång per vecka, men man har tre dagars deadline. Du bestämmer själv vilken dag och tidpunkt lönen ska betalas ut, men du måste välja ett datum före deadlinen.

Missnöje

Dina anställda behöver uppmärksammas och bli motiverade till sitt arbete, annars blir dom sjuka och frånvarande.

Missnöjet är en procentsats som kan vara mellan 1-100%. Följande åtgärder ökar missnöjet i företaget. Ökningen sker alltid vid midnatt och baseras på det som hänt sen föregående ökning.

Alltid varje midnatt 1% ökning

Straffavgift för överfullt lager 20% ökning (oavsett hur många gånger du har betalat straffavgiften under det dygnet)

För lite pengar på lönkontot vid utbetalning av lön 20% ökning

Kompensering av negativa tillgångar med företagsvärde 50% ökning

Du kan göra frånvaroförebyggande åtgärdet för att minska missnöjet i företaget.

Varje åtgärd kostar en viss summa per anställd och minskar missnöjet omedelbart.

Man kan enbart utföra varje åtgärd en gång per vecka.

Frånvaro & frånvaroförebyggande åtgärder

Dina anställda blir ibland sjuka eller stannar hemma från jobbet på grund av någon annan anledning. När en person är frånvarande tillför den inget till ditt företag. Under tiden personen är frånvarande kan du flytta den till huvudkontoret och därmed ersätta den temporärt med en vikarie (en annan anställd).

Frånvarotiden kan vara mellan 5-120 timmar.

En person kan inte bli frånvarande under tiden den bygger upp en byggnad (producerar byggnadspoäng).

En person blir aldrig frånvarande under sina första 72 timmar.

Pålitligheten har betydelse för hur ofta en person är frånvarande. Var 12:e timme personen har arbetat avgör slumpen ett värde mellan 0-100. Om värdet är lägre än missnöjet i företaget görs en ny slumputräkning mellan 0-100. Om det talet är högre än personens pålitlighet, så blir personen frånvarande.

Lågt missnöje och hög pålitlighet minskar alltså risken för att personen blir frånvarande.<- 5.4 Utmärkelser ^ Index Hjälpen ^ 5.6 Team ->

Andra språk: Engelska Portugisiska