5.1 Aktier

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 4.4 Lagerlokalen ^ Index Hjälpen ^ 5.2 Förmögenhetskatt ->

Aktier är ett långsiktigt sätt att tjäna pengar på. Man tjänar pengar genom att antingen inneha aktier som man får utdelning från (se nedan) eller genom att man köper aktier när dom är billiga och säljer dom när de har stigit i värde.

För varje företag finns det 50 aktier.

Det finns även en speciell aktierankingslista i spelet där man kan tävla mot de andra spelarna.

Att köpa aktier

Du kan köpa aktier från andra spelare som har valt att sälja sina akiter. Du kan köpa fem aktier per dag, men endast köpa en aktie från samma företag. Här används order precis som på marknaden för varor. Man kan bara äga max 2 aktier i varje företag.

Att sälja aktier

För att sälja en aktie går man in på den och lägger ut den till försäljning. Då blir den tillgänglig för andra spelare efter en fördröjning på 30 minuter till 5 timmar.

Man får även aktiepoäng vid försäljning, se Aktiepoäng.

När ett företag går i konkurs blir de aktier företagsledaren ägde tillgängliga för för andra spelare efter en fördröjning på 5-10 timmar.

Aktiepotten

Det finns en aktiepott för varje företag. När du säljer egenproduerade varor läggs 10% av försäljningspriset i aktiepotten. Aktiepotten används sedan vid utdelning från aktier.

Utdelning som inte betalas ut sparas till nästa utdelning, maximalt kan 50 000 ikr sparas.

Utdelning

Varje söndag kl 06.00 sker utdelning från aktier. Då delas pengarna i aktiepotten upp bland de olika aktieägarna. Ägaren till företaget får dock ingen utdelning från sina egna aktier. Detta för att motivera folk att sälja sina aktier så att det blir mer handel i spelet.

Om du äger fler än 50 aktier så får du bara utdelning på de 50 högst värderade. Har du aktier i ditt egna företag som är bland de 50 bästa räknas den med men du får ingen utdelning för den.

Du betalar 20% skatt på utdelningen. Ett företag har 15 000 i aktiepotten. Du äger 2 aktier i företaget.

Hur mycket blir aktieutdelning per aktie? 15 000 / 50 = 300 iKr per aktie.

Hur mycket får du i utdelning för dina aktier? 2 x 300 = 600 iKr.


Aktievärde

Värdet för en aktie förändras ständigt. Under den första veckan är en aktie värd 1/50 av företagets företagsvärde. Därefter förändras aktien med 1% av företagsvärdets förändrning per dygn samt ökar/minskar med den procentuella förändningen på företagsrankingen. (dock max 25% per dygn). Ett företag har 8 000 iKr i företagsvärde och är yngre än en vecka.

Vad är värdet per aktie? 8 000 / 50 = 160 iKr.

Ett företag som är äldre än en vecka ökar med 7 000 iKr i företagsvärde på ett dygn. Aktiens värde var 2 500 iKr innan ökningen.

Hur stor blir ökningen i aktievärde? 7 000 x 0.01 = 70 iKr.

Företaget har under samma dygn klättrat från plats 500 till plats 480 på F-Rankingen.

Hur stor blir den procentuella stigningen? (500 - 480) / 500 = 20/500 = 4%

Hur stor blir ökningen från stigningen? 2 500 x 0.04 = 100 iKr.

Vad blir aktiens nya värde? 2 500 + 70 + 100 = 2 670 iKr.<- 4.4 Lagerlokalen ^ Index Hjälpen ^ 5.2 Förmögenhetskatt ->

Andra språk: Engelska Portugisiska