4.3 Kontor

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 4.2 Butiker ^ Index Hjälpen ^ 4.4 Lagerlokalen ->

Kontor är en byggnad som skiljer sig från fabriker och butiker, den använder nämligen inga varor utan producerar och säljer tjänster angivna i timmar.

Det krävs ett F-värde på minst 10 000 ikr för att kunna bygga kontor.

Uppbyggnad

Kontor byggs upp med hjälp av personal. När ett visst antal byggnadspoäng är uppnådda är fabriken färdigbyggd och man kan börja använda den. Antal byggnadspoäng baseras på antal zoner. Varje zon kräver 5000 byggnadspoäng.

Konsultation

När kontoret är uppbyggt producerar den konsultpoäng. Varje kontor har en väldigt liten grundkonsultation som kan utökas med hjälp av personal.

Man kan ha 2 stycken personer i varje kontor.

Samtliga konsultpoäng (grund + personal) per 10:e minut utgör den maximala konsultationen. Effektiviteten i kontoret avgör sedan hur mycket den minimala konsultationen blir.

Timmarna debiteras en gång per dygn (23.50) och antalet beror på hur många konsultpoäng kontoret har skapat under dygnet. 2000 konsultpoäng blir en timme.

Ett kontor kan sälja flera olika tjänster, men dock bara en åt gången. Man väljer själv vilken av de tillgängliga tjänsterna som man vill att kontoret ska sälja.

Kontor har sin sista utbetalning 10 min innan rundans slut.

Riva kontor

Vill du riva ett uppbyggt kontor går det bra och du kommer då att inkassera en femtedel av uppbyggnadspriset och även få tillbaka marken.

En stor nackdel med kontoren är att dessa inte genererar något företagsvärde förutom för tillgångarna som skapas.

Man kan maximalt ha 25 byggnader (fabriker, butiker och kontor). En av mina anställda är en doktor med 60 poäng inom sitt yrke. Min läkarmottagning har en effektivitet på 60%.

Vad blir produktionen för personen i min läkarmottagning? 60 x 0.6 = 36. Produktionen blir då 36-60 poäng per 10:e minut.

Läkarmottagningen har 31-52 produktionspoäng som grundegenskap. Vad blir den totala produktionen per 10:e minut? 31 + 36 = 67 poäng som minimal produktion. 52 + 60 = 112 poäng som maximal produktion. Totalt: 67-112 poäng per 10:e minut.

Läkarmottagningen är placerad vid en väg. Det betyder att man erhåller väg-bonus. Hur mycket blir denna? 67 x 0.3 = 20. 112 x 0.3 = 33. Vägbonusen blir 20-33 poäng var 10:e minut.

Vad blir den totala produktionen inkl. bonusen? 55 + 20 = 75. 112 + 33 = 145. Totala produktionen blir 75-145 poäng per 10:e minut.

Hur många timmar kommer min Läkarmottagning att producera per dygn? 75 x 6 x 24 = 10 800. 1545 x 6 x 24 = 20 880. Totalt 10 800-20880 poäng per dygn vilket ger 5-10 timmar per dygn.<- 4.2 Butiker ^ Index Hjälpen ^ 4.4 Lagerlokalen ->

Andra språk: Engelska Portugisiska