2.2 Banken

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 2.1 Ekonomi ^ Index Hjälpen ^ 2.3 Marknaden ->

Banken i Tycoon Online äger alla tillgångar och resurser som inte ägs av levande spelare. Banken fördelar även pengarna vid utdelning från aktier och tar hand om förmögenhetskatt.

Info-länken visar lite information om vad banken äger. Detta är egentligen inget som har någon betydelse för spelet.

Man kan inte sälja aktier till banken, men banken tar över aktierna från en medlem som nollställer sin profil eller företaget går i konkurs.

Banken tar även över varor som ägs av spelare som går i konkurs. Dessa varorna lägger banken automatiskt ut på marknaden.

Sälj material

Om man är i behov av pengar kan man välja att sälja material och varor till banken.

Banken betalar olika mycket beroende på hur mycket material som redan finns på marknaden. Finns det mindre än 5000 enheter på marknaden betalar banken marknadspriset. För varje 5000 enheter minskar priset med 1-3 iKr per enhet beroende på i vilket steg i tillverkningsprocessen som varan är i.

En stor fördel med att sälja till banken är att man får pengarna direkt och att banken alltid köper obegränsat antal enheter.

De varor banken köper av spelare lägger banken sedan ut till försäljning på marknaden.

Investeringar

Banken har goda ekonomiska kontakter och kan därför hjälpa dig att investera dina pengar rätt och därmed höja ditt företagsvärde.

Funktionen är egentligen ganska enkel, du väljer hur mycket pengar du vill investera och sedan omvandlar banken det till företagsvärde. För varje 20-lapp du investerar, höjer du ditt företagsvärde med 1 iKr. Observera att den funktionen inte sänker ditt företagsvärde vilket annars inträffar när man förlorar tillgångar.

Lån

Precis som i verkliga livet kan man låna pengar av banken. Du kan endast låna lika mycket pengar som du har i företagsvärde. Har du t.ex. 10 000 iKr i företagsvärde kan du låna 10 000 iKr från banken.

Du kan ha totalt 10 lån samtidigt, men den totala summan kan inte överskrida företagsvärdet.

När du lånar pengar lägger du upp en avbetalningsplan som inkluderar ränta för lånet. Procentsatsen för räntan varierar från dygn till dygn, men det är räntan som gäller när du tar lånet som kommer att gälla under hela återbetalningsperioden.

Obligatoriska avbetalningar på lån sker automatiskt varje dygn. Du kan själv bestämma hur många dagar lånet ska betalas tillbaka på. Väljer du en lång period är återbetalningarna inte lika stora åt gången, men den totala räntan blir högre på grund av att man betalar ränta per dag.

Skulle du inte ha råd att göra den angivna återbetalningen så kommer banken att ta pengarna fastän att de inte finns vilket resulterar att du får ett negativt värde i tillgångar och därmed risk för kapital-utjämning (dvs banken tar från ditt företagsvärde för att jämna ut din skuld i tillgångar vilket i sin tur leder till ett ökat missnöje ).

Det finns även möjlighet att göra manuella avbetalningar på lån. Banken tar ut en expeditionsavgift på 100 iKr för varje manuell avbetalning. Detta gör man genom att klicka på knappen "Avbetalning" inne på lånet. Obeservera att man ej tjänar något på att göra manuella avbetalningar eftersom man ändå får betala räntan för hela avbetalningsperioden.

Minsta möjliga avbetalningsperiod är en vecka. Under den sista veckan av spelet kan man därför inte låna några pengar, eftersom det inte finns tillräckligt med tid för att återbetala dem.<- 2.1 Ekonomi ^ Index Hjälpen ^ 2.3 Marknaden ->

Andra språk: Engelska Portugisiska