2.1 Ekonomi

Från Tycoon Online Swedish
Hoppa till: navigering, sök

<- 1.3 Nybörjartips ^ Index Hjälpen ^ 2.2 Banken ->

Ekonomisidorna används för att ge dig information och statistik om ditt företag. Det finns tre olika sidor som beskrivs nedan.

Transaktioner

Transaktions Meny.jpg
Transaktioner är ett begrepp för flyttningar av pengar till och från ditt företag (in- och utbetalningar). Meningen med Transaktioner-sidan är att ge spelaren en bild över utgifter och inkomster för sitt företag.

Själva listan med transaktioner är lätt att förstå. För varje transaktion finns ett datum, en beskrivande text och själva förändringen i iKr. Listan innehåller transaktioner för en vecka tillbaka. Tidigare transaktioner raderas för att snabba upp spelet.

Röda siffror med ett minustecken (-) framför visar att det är en utgift, pengar som du har betalat. Svarta siffror med ett plustecken (+) framför visar att det är en inkomst, pengar som du har erhållit.

Genom att klicka på en transaktion får man upp mer detaljerad information om vad pengarna användes till (eller kom ifrån). Här får man även se hur företagsvärde och tillgångar påverkades av transaktionen.

Transaktions Lista.jpg

In och ut

InOchUt Meny.jpg
"In och ut"-sidan visar en tre dagars-översikt (de två föregående dagarna och idag) för ingående och utgående tillgångar och varor i ditt företag. Detta för att du ska kunna ha koll på vad som händer med varorna och tillgångarna.

Som standard visas varor (i enheter) för de tre dagarna och för att se tillgångar kan man klicka på en länk längst upp på sidan.

Röda siffror med minustecken (-) framför visar att tillgångarna/varorna har försvunnit från företaget och svarta siffror utan minustecken visar att tillgångarna/varorna har skapats eller köpts in.

Det kan finnas många olika beskrivningar på den här sidan, men du får endast se beskrivningar för vad som har hänt, det vill säga att värdet är mer eller mindre än noll.

Man bör besöka den här sidan varje dag för att kontrollera att man inte förlorar pengar eller slösar bort varor på något dumt och onödigt sätt. InOchUt Lista.jpg

Förändringar

Förändringar Meny.jpg
Visar helt enkelt förändringar i ditt företag. Du kan här se hur ditt företagsvärde, dina tillgångar, din företagsranking och din aktiekurs har förändrats de senaste 10 dagarna.

Förändringar fungerar bara om ditt företag har funnits i mer än två dagar.

Överst på sidan kan du välja (med hjälp av länkar) vad du vill se för något.

Du får sedan upp en tabell med en rad per dag där du får se värdet före, värdet efter, förändringen i iKr/placeringar och förändringen i procent. Du kan alltså se hur mycket förändringen är per dag både i iKr/placeringar och i procent.

Förändringar EjWIP.jpg


Om du har betalat förmånsavgiften får du upp ett stapeldiagram som visar förändringen grafiskt.

Tillgänglig efter förmånsavgiften endast

Sist på sidan får man se en förklaring av diagrammet, där x-axeln är i dagar och Y-axeln är i iKr.

Skäl till genomstruken text: Ser ingen information som säger mig att det finns (längre) M<- 1.3 Nybörjartips ^ Index Hjälpen ^ 2.2 Banken ->

Andra språk: Engelska Portugisiska